Autobus Warszawa arrow Wynajem autokarów

W skrócie

Naszym luksusowym autobusem pi?trowym Neoplan przewieziesz w komfortowych warunkach 72 osoby - to tyle ile zabiera standardowy autokar i dwa mikrobusy.
 
Wynajem autokarów

Oferujemy wynajem autokarów turystycznych na trasach krajowych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia us?ug przewozu osób.

Od kilkunastu lat obs?ugujemy:

- wycieczki szkolne, zielone szko?y - zarówno wyjazdy jednodniowe jak i d?u?sze.  Oferujemy zapewnienie przejazdu do teatrów, kin, zwiedzanie muzeów, skansenów. Autokar pi?trowy pozwala na znaczne obni?enie kosztów przejazdu w przypadku wi?kszych grup. 

- wyjazdy firmowe - imprezy integracyjne, wyjazdy na szkolenie, konferencje, przewóz pracowników, ogniska, grzybobrania. Oddaj?c Pa?stwu do dyspozycji dwa komfortowe autokary pi?trowe jeste?my w stanie zabra? nimi nawet 140 osób, co w przypadku autokarów standardowych wymaga wynaj?cia 3 pojazdów z 3-ma kierowcami - rachunek jest prosty. 

- pielgrzymki - wyjazdy do Cz?stochowy na Jasn? Gór?, Lichenia, Gietrzwa?du, ?agiewnik, Grabark? - wykorzystanie autokaru pi?trowego to nie tylko mo?liwo?? zorganizowania taniego wyjazdu lecz równie? komfort podró?owania osób starszych. Wej?cie na dolny pok?ad autokaru pi?trowego nie wymaga wspinania si? po stromych schoda?. Mo?liwo?? roz?o?enia foteli w autokarze MAN Berkhof do pozycji le??cej sprawia, ?e sta? si? on ulubionym ?rodkiem transportu osób starszych.

- przewóz go?ci weselnych - wi?ksza rodzina do przewiezienia? Zamów jeden z naszych autokarów - go?cie zintegruj? si? jeszcze przed weselem, a dzi?cki zapewnionemu transportowi b?d? mogli dobrze bawi? si? na przyj?ciu. 

 

Baza naszych autobusów znajduje si? w M?awie, najkorzystniejsze ceny jeste?my w stanie zaoferowa? dla wyjazdów rozpoczynaj?cych si? w takich miastach jak: Warszawa, M?awa, Olsztyn, Olsztynek, Dzia?dowo, Ciechanów, Nidzica, Sierpc, I?awa, Ostróda, Szczytno, Ostro??ka, Przasnysz, Maków Mazowiecki, P?o?sk, Pu?tusk.

 

 

http://www.ed-travel.pl, Wykonanie strony: Mirosław Wilczek, tel. 0-505-149-982

zamówienia publiczne